Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.2-17-2017-00015

Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve Szigetvári Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-4.1.2-17-2017-00015
Projekt címe Dél-Zselic Általános Iskola és tagintézményei
hátránykompenzációt szolgáló infrastrukturális fejlesztése
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása Mind a négy megvalósítási helyszín tekintetében az Intézmények
fejlesztési javaslatainak, a helyi adottságoknak és a pályázati kiírásban
szereplő támogatható tevékenységnek az összevetésével alakítottuk ki a
fejlesztési koncepciónkat. Tekintettel arra, hogy a meglévő épületek
befogadó méretében megfelelnek a jelenleg adott és a jövőben várható
tanulólétszám elhelyezésére, ezért sem bővítéssel sem új építmény
építésével nem tervezzünk kapacitásbővítést.
Fejlesztési célunk, a projekt megvalósulásával a tehetséggondozás és a
hátránykompenzáció biztosításához, a tanulók neveléséhez,
oktatásához, valamint fejlesztéséhez szükséges helyiségek, termek és
speciális eszközök segítségével minőségi, korszerű és a feladatellátási
helyek tanulólétszámát tekintve hosszútávon fenntartható nevelési-
oktatási környezetet tudjunk biztosítani. Az infrastrukturális
fejlesztések, energiahatékonysági beruházások fokozzák az intézmény
működési hatékonyságát.
1. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár.
Tervezzük a régi épületrészek komplex belső rekonstrukcióját, valamint
a természettudományos labor és a tantermek eszközökkel való
felszerelését. Az iskola tornatermének felújításával egy régi probléma
kerül megoldásra.
2. Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája,
Szentlászló. Szükségessé vált a régi épületrész komplex belső
rekonstrukciója, a tanári blokk bővítése, felújítása, továbbá az épület
fűtéskorszerűsítése. Tervezzük még az iskola tornatermének és
öltözőinek komplex felújítását, az iskolaudvar eszközökkel történő
fejlesztését, tereinek rendbetételét és körbekerítését.
3. Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája,
Nagydobsza. Célunk a pályázat során az iskola tornatermének komplex
felújítása, fűtésének korszerűsítése. Tervezzük még a sportudvar
eszközökkel történő fejlesztését kültéri fitneszeszközökkel.
4. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája,
Somogyapáti. A pályázatban sor kerül a régi épületrész hibáinak
javítására. Tervezzük még az iskolaudvar elkerítését, valamint a
sportpálya felújítását.
A projekt megkezdésének dátuma 2017. szeptember 1.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021. augusztus 31.
Szerződött támogatás összege 946.496.487 Ft

EFOP-4.1.2-17-2017-00015 Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászló Általános Iskolája:
„A projekt időtartama meghosszabbításra került, a fizikai befejezés várható ideje: 2021.08.31.
A pályázathoz kapcsolódó intézményi munkaterület átadása 2020. március 2-án megtörtént.
A közbeszerzésen nyertes Investment Zrt. a munkaterület átvételét követően 330 napos kivitelezési határidővel kell az elkészült munkát a megrendelő Szigetvári Tankerületi Központ részére átadni. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés előkészülete zajlik.”

Logo