Rólunk

Iskolánk története

Az iskola alapításának éve 1839. A római katolikus egyház fennhatósága alatt állt. A hozzátartozó fiókiskola a kishárságyi uradalom fenntartása alatt működött Betlehem pusztán. 1910 körül Ritics-pusztára telepítették át az iskolát, mivel a béres-lakásokban működő oktatás egészségtelen körülmények között folyt. Riticspusztán 1967-ben szűnt meg az oktatás. Az államosításra 1948. június 13-án került sor. Az új iskolaépület 1958-ban állami költségvetésből készült 1,5 millió forint értékben. Négy tantermesre építették előadóteremmel és úttörőszobával.

A magas tanulólétszám miatt osztálybontásra került sor, ezért az utóbbi helyiségeket is tanteremnek használták. A nyolc tanulócsoportból hat az új iskolában, kettő pedig váltakozva a régi iskolában nyert elhelyezést. Az 1964/65. tanévben csökkent a tanulók létszáma, ezért az alsós osztályokat összevonták. A felszabadult tantermet két évig tornaszobának használták.

Az 1966/67. tanévben szervezett napközi otthon konyháját és ebédlőjét a régi iskola épületében alakították ki. 1983-ban elkezdődött az új óvoda építése közel az iskolához, az épületet 1989-ben adták át. Az új létesítménnyel együtt elkészült a régi, zsúfolt napközi otthon konyhája helyett az új konyha, majd az ebédlő is. Az iskola teljes körzetesítése után 1981-ben átadták a tornatermet, az épületben klubhelyiség és könyvtár is működött. 1984-ben két új tanteremmel bővült az iskola. Az 1990-es évektől belső átalakítások révén egyes tantermek és helyiségek funkciója megváltozott. Így alakult ki a mai formája (8 tanterem, informatika szaktanterem, könyvtár és tornaterem).

Az iskola igazgatója 1961-től Tusnovits Imre volt az 1989-es nyugdíjazásáig. 1989-ben Golob Istvánt választották meg igazgatónak, aki jelenleg is az intézmény vezetője. Igazgatóhelyettese 1978-tól Budai Györgyné volt a 2006-os nyugdíjazásáig. 2006-tól Jászainé Löffler Ibolyát bízták meg e feladattal a státusz megszűnéséig, amikor is az iskola 2008. július 1-től a Dél-Zselic Oktatási Központ Óvodái, Általános Iskolái és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének tagintézménye lett.
Önkormányzatunk 2003-ban bekapcsolódott a kormány iskolafelújítási programjába. Sikeres pályázatával 150 millió forintot nyert, mellyel 2009. július 1-től megkezdődött az iskola felújítása. Az épület teljes körű felújítása a DDOP-2007/3.1.2/F pályázatnak köszönhetően 2010-ben lett készen.

Új aulával, számítógépes szaktanteremmel bővült iskolánk. Nyílászárók, járólapok cseréjére, a víz- és villamoshálózat teljes körű korszerűsítésére, tűzriasztó-rendszer kiépítésére, szociális blokkok bővítésére és felújítására, tantermi bútorok cseréjére, valamint parkosításra került sor. Az iskola mögötti, nyugati oldalon készült el egy aszfaltos kézilabda- és egy labdarúgópálya. Ezek a létesítmények sokat segítenek munkánkban.

Az ünnepi iskolaavató 2010. október 9-én volt. Az aulában elhelyezett márványtábla emlékeztet Szent László királyra, akit iskolánk a jövőben névadójaként szeretne tisztelni.

Az oktatás színvonala jó, a továbbtanulók eredményei bizonyítják ezt. A tanulók kb. 50 százaléka érettségi vizsgát tesz, közülük sokan vesznek részt főiskolai és egyetemi képzésben. A tanórai tevékenységeken túl felzárkóztató és tehetséggondozó, középiskolára előkészítő, nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások, szakkörök, művészeti oktatás, könyvtárhasználat, tömegsport stb. vannak. Évente rendszeresek a bérletes színházlátogatások, tanulmányi kirándulások, versenyeken, vetélkedőkön való részvétel (tanulmányi, művészeti, városismereti, sport stb.), úszásoktatás, balatoni táborozás, nyári hagyományőrző és kézműves tábor. A sok jó eredményt, több országosat, megyeit, kistérségit felsorolni sem lehet, melyek mögött rengeteg tanulás, nagy szorgalom, sokoldalúság, kreativitás és a pedagógusok önzetlen munkája áll.

Az intézmény a tárgyi feltételek javítására, a szabadidős tevékenységek, egyéb iskolai programok megszervezésére rendszeresen pályázatokon vesz részt. Az iskola munkáját segíti az 1999- ben megalakult Szentlászlói Iskoláért Alapítvány is.

Cím: Kossuth Lajos u 17.
Telefonszám: 06-73-554038
Fax: 06-73-554038
Honlap: www.iskolaszentlaszlo.hu